Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn ...

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.
-
The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứmẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống