Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi ...


Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi giờ trái tim ai cũng tan vỡ.
-
It isn't enough for your heart to break because everybody's heart is broken now.

Allen Ginsberg

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống