Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi ...


Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi giờ trái tim ai cũng tan vỡ.
-
It isn't enough for your heart to break because everybody's heart is broken now.

Allen Ginsberg

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997
© 2012 Danh ngôn cuộc sống