Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trải nghiệm còn gì tốt đẹp nếu anh không ...


Trải nghiệm còn gì tốt đẹp nếu anh không ngẫm nghĩ về nó?
-
What is the good of experience if you do not reflect?

Friedrich II

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh nghiệmsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Hoàng gia
Ngày sinh: 24/1/1712
Ngày mất: 17/8/1786
© 2012 Danh ngôn cuộc sống