Trải nghiệm còn gì tốt đẹp nếu anh không ...


Trải nghiệm còn gì tốt đẹp nếu anh không ngẫm nghĩ về nó?
-
What is the good of experience if you do not reflect?

Friedrich II

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh nghiệmsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Hoàng gia
Ngày sinh: 24/1/1712
Ngày mất: 17/8/1786
© 2012 Danh ngôn cuộc sống