Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công ...


Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công khai.
-
Reprove your friends in secret, praise them openly.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống