Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ ...

Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn

Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.
-
Better be wise by the misfortunes of others than by your own.

Aesop

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụchành động

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 620
Ngày mất: 560BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống