Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể ...


Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.
-
Good is not good, where better is expected.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống