Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôn giáo là thuốc phiện của nhân ...


Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
-
Religion is the opium of the masses.

Karl Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống