Tôn giáo là thần tượng của dân chúng; nó ...


Tôn giáo là thần tượng của dân chúng; nó tôn sùng mọi thứ nó không hiểu.
-
Religion is the idol of the mob; it adores everything it does not understand.

Friedrich II

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Hoàng gia
Ngày sinh: 24/1/1712
Ngày mất: 17/8/1786

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống