Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo ...


Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế.
-
My religion is very simple. My religion is kindness.

Dalai Lama

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống