Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi yêu sự im lặng. Nhưng tôi thường chỉ ...


Tôi yêu sự im lặng. Nhưng tôi thường chỉ lắng nghe khi tôi đang ngủ.
-
I love silence. But I usually only listen to that when I'm sleeping.

Zedd

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặnglắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 2/9/1989
© 2012 Danh ngôn cuộc sống