Tôi yêu con người, không phải vì thứ đoàn ...


Tôi yêu con người, không phải vì thứ đoàn kết họ mà vì thứ chia rẽ họ, và điều tôi muốn biết nhất là thứ gặm nhấm trái tim họ.
-
I love men, not for what unites them, but for what divides them, and I want to know most of all what gnaws at their hearts.

Guillaume Apollinaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườiđoàn kết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/8/1880
Ngày mất: 9/11/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được.

Ngạn ngữ Anh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống