Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không ...


Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.
-
I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtsự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống