Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không ...


Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.
-
I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtsự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống