Tôi viết với cùng một lý do tôi thở - ...


Tôi viết với cùng một lý do tôi thở - bởi vì nếu tôi không làm thế, tôi sẽ chết.
-
I write for the same reason I breathe - because if I didn't, I would die.

Isaac Asimov

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn họcviết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống