Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá ...


Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.
-
I used to believe in forever, but forever is too good to be true.

A. A. Milne

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hiện tại

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống