Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi tìm thấy một vài lý do tốt nhất mình ...


Tôi tìm thấy một vài lý do tốt nhất mình từng có cho việc ở lại dưới đáy chỉ bằng cách nhìn lên những kẻ trên đỉnh.
-
I have found some of the best reasons I ever had for remaining at the bottom simply by looking at the men at the top.

Frank Moore Colby

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 10/2/1865
Ngày mất: 3/3/1925
© 2012 Danh ngôn cuộc sống