Tôi thường viết nhạc trên một chiếc ...


Tôi thường viết nhạc trên một chiếc piano, và tôi thực sự thích làm theo cách này, bởi vì điều đó thực sự cho thấy rằng âm nhạc ở trong tâm trí của tôi trước khi nó thực sự trở thành một ca khúc điện tử.
-
I usually write my music on a piano, and I really enjoy performing that way, because that actually shows how the music was in my mind before it actually became an electronic song.

Zedd

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạcviết

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 2/9/1989
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống