Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi thường hối tiếc vì những gì mình ...


Tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ vì sự im lặng của mình.
-
I have often regretted my speech, never my silence.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóiim lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống