Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi thích phàn nàn và không làm gì cả để ...


Tôi thích phàn nàn và không làm gì cả để cho mọi việc tốt hơn.
-
I like to complain and do nothing to make things better.

Kurt Cobain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcphàn nàn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống