Tôi thích phàn nàn và không làm gì cả để ...


Tôi thích phàn nàn và không làm gì cả để cho mọi việc tốt hơn.
-
I like to complain and do nothing to make things better.

Kurt Cobain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcphàn nàn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống