Tôi thích nghĩ về âm nhạc như một môn khoa ...


Tôi thích nghĩ về âm nhạc như một môn khoa học cảm xúc.
-
I like to think of music as an emotional science.

George Gershwin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 26/9/1898
Ngày mất: 11/7/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống