Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy ...


Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
-
I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình cảmnước mắt

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống