Tôi thấy vài người chết vì đói; còn vì ...


Tôi thấy vài người chết vì đói; còn vì ăn ư, cả trăm ngàn.
-
I saw few die of hunger; of eating, a hundred thousand.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống