Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ ...


Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.
-
I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

Vincent Van Gogh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

yêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống