Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ ...


Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.
-
I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

Vincent Van Gogh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

yêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống