Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ...


Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó.

Võ Nguyên Giáp

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

yêu nướcquốc gia

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 25/8/1911
Ngày mất: 4/10/2013

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống