Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn ...


Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn là điều đến từ ngoại cảnh.
-
I more fear what is within me than what comes from without.

Martin Luther

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống