Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn ...


Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn là điều đến từ ngoại cảnh.
-
I more fear what is within me than what comes from without.

Martin Luther

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống