Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay tôi tìm thấy ...


Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay tôi tìm thấy bạn bè của tôi - họ đang ở trong đầu tôi.
-
I'm so happy because today I found my friends - they're in my head.

Kurt Cobain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống