Tôi nghĩ rằng âm nhạc đến trước, sau đó ...


Tôi nghĩ rằng âm nhạc đến trước, sau đó đến thời trang, và do đó, lối sống. Tôi tin rằng nó bắt đầu với âm nhạc, và sau đó người cung cấp nó mang lại lối sống, thời trang. Madonna là một ví dụ tuyệt vời về điều đó.
-
I think the music comes first, then comes the fashion, and thus, the lifestyle. I believe it starts with music, and then the person delivering it delivers the lifestyle, the fashion. Madonna is a great example of that.

Questlove

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 20/1/1971
© 2012 Danh ngôn cuộc sống