Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu ...


Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là gây ra sai lầm vào đúng lúc.
-
I suppose that's one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngsai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống