Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong ...


Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây ngô của con trẻ.
-
I wish to sing of my interior visions with the naive candour of a child.

Claude Debussy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống