Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc ...


Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.
-
I dream of painting and then I paint my dream.

Vincent Van Gogh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống