Tôi luôn luôn nuối tiếc rằng mình không ...


Tôi luôn luôn nuối tiếc rằng mình không còn được thông thái như ngày mình chào đời.
-
I have always been regretting that I was not as wise as the day I was born.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống