Tôi luôn luôn nghĩ rằng lòng trung thành ...


Tôi luôn luôn nghĩ rằng lòng trung thành đúng là một thứ đức hạnh đầy mệt mỏi.
-
I always think loyalty's such a tiresome virtue.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống