Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - ...


Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.
-
I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống