Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - ...


Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.
-
I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống