Tôi không tự hào, nhưng tôi hạnh phúc; và ...


Tôi không tự hào, nhưng tôi hạnh phúc; và hạnh phúc mù lòa, tôi nghĩ vậy, còn hơn lòng tự hào.
-
I am not proud, but I am happy; and happiness blinds, I think, more than pride.

Alexandre Dumas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/7/1802
Ngày mất: 5/12/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống