Tôi không tin rằng bạn phải tốt hơn so ...


Tôi không tin rằng bạn phải tốt hơn so với những người khác. Tôi tin rằng bạn có thể tốt hơn bạn nghĩ bạn có thể đạt được.
-
I don't believe you have to be better than everybody else. I believe you have to be better than you ever thought you could be.

Ken Venturi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Ngày sinh: 15/5/1931
Ngày mất: 17/5/2013
© 2012 Danh ngôn cuộc sống