Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; ...


Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận tôi thu được từ sự nghiệp của mình.
-
I don't believe that the public knows what it wants; this is the conclusion that I have drawn from my career.

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtsự nghiệp

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống