Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc ...


Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ thứ gì.
-
I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing.

Bela Bartok

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Hungary
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 25/3/1881
Ngày mất: 26/9/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống