Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một ...


Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một trăm cách làm sai thôi.
-
I didn't fail the test, I just found 100 ways to do it wrong.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống