Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một ...


Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một trăm cách làm sai thôi.
-
I didn't fail the test, I just found 100 ways to do it wrong.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Trang Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống