Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không sợ máy tính. Tôi sợ thiếu ...


Tôi không sợ máy tính. Tôi sợ thiếu chúng.
-
I do not fear computers. I fear the lack of them.

Isaac Asimov

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống