Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. ...


Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của riêng mình.
-
I pay no attention whatever to anybody's praise or blame. I simply follow my own feelings.

Wolfgang Amadeus Mozart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm xúcquan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 27/1/1756
Ngày mất: 5/12/1791
© 2012 Danh ngôn cuộc sống