Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. ...


Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của riêng mình.
-
I pay no attention whatever to anybody's praise or blame. I simply follow my own feelings.

Wolfgang Amadeus Mozart

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm xúcquan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 27/1/1756
Ngày mất: 5/12/1791
© 2012 Danh ngôn cuộc sống