Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. ...


Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.
-
I don't think there is any truth. There are only points of view.

Allen Ginsberg

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997
© 2012 Danh ngôn cuộc sống