Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. ...


Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.
-
I don't think there is any truth. There are only points of view.

Allen Ginsberg

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống