Tôi không lạc đường vì tôi biết mình ...


Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, nơi tôi ở có thể đã lạc.
-
I'm not lost for I know where I am. But however, where I am may be lost.

A. A. Milne

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống