Tôi không 'đón lấy' ý tưởng; ý tưởng ...


Tôi không 'đón lấy' ý tưởng; ý tưởng đón lấy tôi.
-
I do not 'get' ideas; ideas get me.

Robertson Davies

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995
© 2012 Danh ngôn cuộc sống