Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi ...

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.
-
I have no special talent. I am only passionately curious.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống