Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm ...


Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới. Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi.
-
I don't have friends, and it's hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with.

Questlove

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 20/1/1971
© 2012 Danh ngôn cuộc sống