Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm ...


Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới. Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi.
-
I don't have friends, and it's hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with.

Questlove

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 20/1/1971
© 2012 Danh ngôn cuộc sống