Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những ...


Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc.
-
I never desire to converse with a man who has written more than he has read.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

viết

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống