Tôi không bao giờ chờ đợi thấy được ...


Tôi không bao giờ chờ đợi thấy được công việc hoàn hảo từ người không hoàn hảo.
-
I never expect to see a perfect work from imperfect man.

Alexander Hamilton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việchoàn hảo

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 11/1/1757
Ngày mất: 12/7/1804
© 2012 Danh ngôn cuộc sống