Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới ...


Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới khi mà nó không còn là cơ hội.
-
I was seldom able to see an opportunity until it had ceased to be one.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống