Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới ...


Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới khi mà nó không còn là cơ hội.
-
I was seldom able to see an opportunity until it had ceased to be one.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống