Tôi đã đi đến kết luận rằng người ...


Tôi đã đi đến kết luận rằng người bình thường có thể làm về bốn điều một ngày, như bốn điều thực sự một ngày.
-
I've come to the conclusion that the average person can do about four things a day, like four real things a day.

Questlove

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 20/1/1971

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống