Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới ...


Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.
-
I have suffered too much in this world not to hope for another.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống