Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít ...


Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.
-
I may not be better than other people, but at least I'm different.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thânkhác biệt

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống