Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít ...


Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.
-
I may not be better than other people, but at least I'm different.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thânkhác biệt

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống